Informacja

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SANDREX Sandra Stawowy z siedzibą w 39-451 Skopanie, Knapy ul. Smykle 8, adres e-mail: biuro@sandrex.eu

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO w celu wykonania usługi i/lub realizacji zamówienia, wystawienia faktury/rachunku i ewentualnego dostarczenia towaru.

Dane osobowe będą przechowywane w bazie administratora i przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Z uwagi na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz w pełni prawo do:

- dostępu do nich w tym uzyskania ich kopii,
- żądania sprostowania ich,
- wniosku i ich usunięcie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- wycofania zgody w zakresie ich przetwarzania,
- przeniesienia danych osobowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw - prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@sandrex.eu